Rianne de Vries

Technisch Geneeskundige


Rianne de Vries werkt als Technisch Geneeskundige op de afdeling Longziekten van het AMC, Amsterdam. Ze studeerde Technische Geneeskunde met een masters degree in Medical Signaling. Rianne vormt de brug tussen de klassieke geneeskunde en geavanceerde technologie en is daarom een nieuwe academische professional die beschikt over de kennis, vaardigheden en een probleem-oplossende instelling voor het ontwerpen, ontwikkelen en veilig toepassen van verbeterde diagnostiek. Ze ontwikkelde BreathCloud; de online database en het online platform die gekoppeld zit aan de SpiroNose en automatisch de sensorsignalen bewerkt en analyseert om een resultaat terug te koppelen aan de gebruiker.
"BreathCloud maakt het mogelijk om ademonderzoek naar de patiënt te brengen"

Paul Brinkman

Biomedisch Technoloog


Paul Brinkman is afgestudeerd als biomedisch ingenieur aan de Universiteit Twente en sinds 2010 werkzaam op de afdeling longziekten van het AMC. Als biomedisch ingenieur richt hij zich op de doorontwikkeling van nieuwe technologie richting klinische toepassing. De ervaring die hij in de afgelopen jaren opdeed op het gebied van sensor technologie, lucht verzamelen en statistiek brachten hem op het idee van de SpiroNose. Paul hoopt in de zomer van 2017 te promoveren op het gebied van uitademings onderzoek.

“Erg spannend dat ons eNose concept nu getest wordt in de dagelijkse hectiek van drukke spreekuren.”

Peter Sterk

Hoogleraar, arts en fysioloog


Peter Sterk coördineert wetenschappelijk onderzoek bij de Afdeling Longziekten van het AMC. Dit betreft patiënt-gebonden onderzoek naar de oorzaken van longziekten en naar betere methoden voor diagnostiek en monitoring. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van nieuwe inzichten in de complexe biologische achtergrond van ziekten met wat nodig is in de klinische praktijk. Hieruit blijkt dat de ene patiënt de andere niet is, wat belangrijk blijkt te zijn om therapie op maat mogelijk te maken.

"De SpiroNose is een hele moderne manier van meten aan een patiënt: niet één stofje bepalen maar een heel mengsel van stoffen tezamen goed in kaart brengen. Dat kon vroeger niet en levert veel meer informatie over gezondheid en ziekte."

Yennece Dagelet

Onderzoeksverpleegkundige


Yennece Dagelet is sinds 2005 werkzaam in het medisch wetenschappelijk onderzoek. Zij is begonnen als medisch onderzoeksassistente bij PRA Health Sciences te Groningen/ Zuidlaren die onderzoek verricht naar de werking van nieuwe geneesmiddelen bij mensen. In 2010 is Yennece in het AMC op de afdeling longziekten begonnen als onderzoeksverpleegkundige. De afgelopen 5 jaar is zij nauw betrokken geweest bij de TEXACOLD-studie (lange-termijn effecten van antibiotica op exacerbaties in COPD patiënten). Sinds 2015 is Yennece werkzaam op het BreathCloud project waar zij de communicatie naar onze partners, de logistiek en patiënt metingen verzorgd. Naast haar werk op dit project is zij bezig met de afronding van haar studie tot "research coördinator" aan de Amstel Academie in het VUmc te Amsterdam.

"Mijn betrokkenheid bij het BreathCloud project laat mij inzien hoe belangrijk het is dat patiënten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn, zodat de juiste behandeling kan worden gestart."

Gerrit Vink

Projectleider


Gerrit Vink werkt sinds 2010 als projectleider bij het Longfonds. Daarvoor werkte hij als projectleider bij diverse profit en non-profit organisaties. Gerrit is binnen het Longfonds betrokken bij projecten op gebied van preventie en zorg. Hij vindt het enorm uitdagend en inspirerend om mee te werken aan dit project.
“Het zou fantastisch zijn wanneer de SpiroNose en BreathCloud op korte termijn beschikbaar wordt voor huisartspraktijken en ziekenhuizen”

Valeska Klaassen

Communicatie adviseur


Valeska Klaassen werkt sinds 2012 bij het Longfonds als communicatie adviseur en heeft een achtergrond als verpleegkundige. Zij is vooral betrokken bij zorg- en zelfmanagementprojecten. Sinds kort is Valeska ook betrokken bij dit project en is enorm enthousiast. Zij werkt graag mee om de eNose naar de spreekkamer van de huisarts te brengen.
“De SpiroNose is een enorme winst voor longpatiënten. Met een snelle diagnose, direct de juiste behandeling”