Het BreathCloud onderzoeksproject


BreathCloud is ook een project voor wetenschappelijk onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam met partners in eerste, tweede en derde lijn. Dankzij inspanningen van het Longfonds en een bijdrage van de VriendenLoterij werd in van 2015-2017 het eerste grootschalig praktijkonderzoek uitgevoerd in meerdere ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in Nederland. Dit wordt nu gecontinueerd in steeds meer centra, ook in de EU en daarbuiten.
“Wij hebben als doel dat de SpiroNose in combinatie met het BreathCloud platform bij steeds meer huisartsen en specialisten in de spreekkamer operationeel is” zegt Rianne de Vries, Technisch Geneeskundige.

De afgelopen 3 jaar is het gelukt om dit online systeem van een elektronische neus te ontwikkelen en te valideren. Dat vond plaats in de hectische, klinische praktijk van alle dag van zowel enkele poliklinieken in grote en kleine ziekenhuizen als in huisartspraktijken. De resultaten zijn er nu! Het systeem blijkt geschikt om in de spreekkamer gebruikt te worden. Er is uitgebreide interesse bij medici voor deze SpiroNose met BreathCloud, zoals blijkt uit de vele reacties van huisartsen en specialisten op onze publicaties en presentaties in binnen- en buitenland.


“Op dit moment stelt het systeem bij 8 tot 9 op de 10 mensen een juiste diagnose. " zegt Paul Brinkman, biomedisch ingenieur. “Maar dat kan en moet nog beter”.

Het is daarom nu van belang om de SpiroNose in combinatie met BreathCloud geleidelijk op te schalen. Dit is nodig om: a) een steeds betere waarschijnlijkheids¬diagnose te stellen bij individuele patiënten, b) een betere voorspelling te doen van de meest effectieve behandeling (therapie op maat), en c) om een kosten-baten analyse uit te voeren. In de deelnemende praktijken worden momenteel SpiroNose bepalingen uitgevoerd bij patiënten met longklachten. De resultaten die worden teruggekoppeld door het BreathCloud systeem en worden vergeleken met de diagnose die door de arts wordt gesteld aan de hand van standaard diagnostische testen zoals longfunctie metingen, bloedonderzoek en beeldvorming. Dit levert een validatie set op van ten minste meer dan 1.000 bepalingen bij patiënten met een verdenking op astma, COPD, longkanker en andere longaandoeningen.

Tenslotte wordt de aankomende periode gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de data-analyse algoritmes (machine learning) om een nog nauwkeurigere diagnose te kunnen stellen. Wij streven ernaar om voor de individuele patiënt, op basis van zijn of haar patiënt karakteristieken en op basis van de vraagstelling van de arts het best mogelijke model te ontwikkelingen om tot een uitslag te komen.