BreathCloud:

De SpiroNose naar de spreekkamer


De SpiroNose om sneller en in een vroeger stadium ziekte te herkennen, dat is het grote doel! Om dit doel te bereiken heeft het AMC een nieuwe elektronische neus ontwikkeld speciaal voor het gebruik in de spreekkamer, de SpiroNose. Het AMC onderzoekt nu het gebruik van deze SpiroNose in de dagelijkse hectiek van drukke spreekuren in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in Nederland.

Ademgegevens van de patiënten, die tijdens het onderzoek in de SpiroNose blazen, worden opgeslagen in een grote database. Deze database is onderdeel van het BreathCloud platform dat gekoppeld zit aan elke SpiroNose. Dit online platform zorgt ervoor dat de adem van de patiënt direct wordt geanalyseerd. Daarbij biedt BreathCloud de mogelijkheid voor artsen en onderzoeksgroepen overal ter wereld om samen te werken en te leren van elkaars resultaten.

Rianne de Vries, Technisch Geneeskundige: "Onze onderzoekspartners zijn onmisbaar binnen dit project, zij helpen ons om deze grote database te vullen met ademresultaten."

Lees hier meerAdemonderzoek in de spreekkamer


Waar besteden dokters verreweg de meeste tijd aan? Aan het uitzoeken van wat de patiënt mankeert en nagaan of het in de loop van de tijd beter of slechter met de patiënt gaat. De meeste gezondheidsklachten passen bij meerdere ziekten en al gauw moeten artsen bloedonderzoek doen of röntgenfoto’s maken om vast te stellen om welke ziekte het gaat.

Dat is tijdrovend en vaak ook kostbaar. Bovendien is het belastend voor de patiënt, die meestal extra moet terugkomen voor nader onderzoek dat soms ook nog als pijnlijk of zwaar wordt ervaren. We zijn er aan gewend, want dat kan niet allemaal eventjes in de spreekkamer gebeuren. Of toch wel?


Lees hier meerBreathCloud voor therapie op maat


Het doel van dit project is het creëren van een grote online database, gevuld met uitwisselbare SpiroNose data en anonieme patiënt karakteristieken. BreathCloud is de koppeling van deze database aan een zelf lerend algoritme gebaseerd op kunstmatige intelligentie.

Onderzoeksgroepen wereldwijd helpen ons deze database te vullen. Benieuwd naar de behaalde resultaten tot nu toe?


Lees hier meerAdemanalyse

in 3 stappen
Adem diep in en uit
door de SpiroNose
Data-analyse door:
BreathCloud
Binnen 1 minuut
resultaat